ANBI

 
HOMEHome.htmlFoto_dorp.htmlshapeimage_1_link_0

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen


ANBI

De Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG)  heeft momenteel een aanvraag lopen om de ANBI status aan te vragen.

Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het ontvangen van schenkingen en legaten. 

Om deze status te verkrijgen zijn wij verplicht op onze website diverse extra gegevens te publiceren.

Dat doen we op deze pagina:

Naam van de vereniging:

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen  (OVGG)


Fiscaal nummer: 8164 38043


Doelstelling:

Het beoefenen en bewaren van de geschiedenis van de –inmiddels voormalige- Gemeente Gendringen in de ruimste zin, het wekken van belangstelling daarvoor in brede kring en het actief hierbij betrekken van het publiek.


Bestuurssamenstelling:

Zie website: “bestuur”


Beleidsplan:

Zie website: “bestuur”


Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.


Verslag uitgeoefende activiteiten:

Zie pagina: “Activiteiten”   hier het verslag van de activiteiten van het voorgaande jaar.Financieel  verslag: