OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Activiteiten (werkgroep)


Leden:


Ben Rouwhorst

Vincent Erinkveld

Theo Teitink

Peter van Toor

André van Eekeren (secretaris)
De activiteiten - werkgroep stelt zich ten doel om binnen de OVGG allerlei activiteiten te organiseren die recht doen aan de doelstellingen van de vereniging; aandacht schenken aan de historische identiteit van de streek en de historische belangstelling in het algemeen.

Dit kunnen zijn excursies, lezingen, tentoonstellingen, markten etc.etc. Deze activiteiten zijn voor zowel leden als niet - leden gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.