OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Familie- en Bewoningsgeschiedenis      

Leden:

Ger Marneth

Vincent Erinkveld

Egbert Koops

Jan Hartjes

Stef Hermsen

Mieke Kock

Ger Marneth

Gerrit Doornink

Peter Tadema

Jan Tinnevelt

Sandra Gosseling

Leo Bussink

Willem Beijer

Doel:

De werkgroep heeft tot doel de familiegeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis van de gehele gemeente Gendringen uit te zoeken en  in beeld te brengen.

Werkwijze:

In het streekarchief staan de bevolkingsregisters van de gemeente. Hierin staan de huisnummers van de woningen binnen de dorpen en buurschappen met hun bewoners. De grote vraag is echter waar heeft het huis gestaan. De werkgroep is bezig die oude huisnummers te koppelen aan een huidig adres. Zo krijg je een huisnummerconcordantie van de gemeente. Allereerst is de werkgroep bezig met de concordantie tot 1900.

De eerste kadasterkaart uit 1832 en de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafel is voor de werkgroep een startpunt. Deze gegevens worden vergeleken met het eerste bevolkingsregister uit 1829.

De volgende stap is de bewoning in kaart te brengen.

Ook hier is de werkgroep al mee bezig.

Voorbeelden Hinkenheuvel/ Huis van kerkmeester Geerts/ Jonkerstraat 13 Netterden

Lijst met Familienamen van de voormalige gemeente Gendringen en omstreken samengesteld door Egbert Koops en Peter Tadema.

Parenteel Wilberts

OPA EN OMA, EN DE SCHOENENDOOS


In menig huishouden is naast albums met familiefoto’s ook een (schoenen)doos te vinden waarin bidprentjes (gedachtenisprentjes) rouw – en trouwcirculaires en dergelijke van familie, vrienden en kennissen worden bewaard. Documenten die een schat aan informatie bevatten en daarmee inzicht kunnen geven in een persoon van de wieg tot het graf.

Voor ons als Werkgroep Bewonersgeschiedenis van groot belang. Informatie die ons helpt bij de beeldbepaling van de vroegere bewoners van de voormalige gemeente Gendringen. In de loop der jaren zijn de teksten op bid- en gedachtenisprentjes van strikt religieus naar persoonlijker geworden, vertellen hoe de persoon in kwestie in het leven stond, hobby’s  worden genoemd en vaak ontbreekt ook een foto niet.

Rouwcirculaires informeren over begrafenis of crematie , trouwcirculaires verhalen over wettelijke en kerkelijke huwelijken op een andere en persoonlijker manier als de documenten in de Burgerlijke Stand. Bijzondere informatie over hoogte- en dieptepunten in een mensenleven.

De OVGG beschikt momenteel over ruim 15.000 bidprentjes en gedachtenisprentjes (waarvan circa 5000 gedigitaliseerd) en binnenkort tevens, dankzij ons contact met de Heimatverein Anholt, over prentjes uit het Duitse grensgebied waarin ook, van oorsprong, Nederlanders te vinden zijn. Deze verzameling dient als databank voor onze werkgroep en is tevens een vraagbaak voor onze leden die hun familiegeschiedenis willen completeren.


OPROEP 

Als u aan het opruimen bent, gooi geen prentjes, circulaires en/of  foto’s weg. Denk niet ‘die hebben ze toch al’, want heel vaak zit er toch wat tussen wat bij ons ontbreekt en voor ons zeer bruikbaar is. Beschikt over dergelijke informatiedragers maar wilt u deze niet kwijt?  

Hoeft ook niet, wij digitaliseren hetgeen ons wordt aangeboden en u krijgt het ongeschonden terug.
Neem contact met ons op, mail naar bewonersgeschiedenis@ovgg.nl  of bel Vincent Erinkveld tel. 0315-684369.


Bidprentjesdag


Op zaterdag 8 april 2017 organiseerden wij een ‘Bidprentjesdag’  in onze verenigingsruimte in de DRU Cultuurfabriek, Portiersgebouw , 4de etage.

Tijdens deze inloopdag vergeleken wij uw familie-informatie met hetgeen in onze databank te vinden is.

Help ons om een breder en completer beeld te krijgen van de vroegere bewoners van de dorpen in  de voormalige gemeente Gendringen en wie weet, misschien beschikken wij over informatie over uw familie waarnaar u op zoek bent. 


Ook dit jaar houdt de werkgroep 'Familie- en bewoningsgeschiedenis' van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG) weer een bidprentjesdag.

Bidprentjes zijn een belangrijke bron van informatie en geven inzicht in een persoon van de wieg tot het graf.

Het bidprentje is in de loop der jaren duidelijk veranderd. De OVGG beschikt momenteel over ruim 20.000 bid- en gedachtenisprentjes, waarvan circa 9000 gedigitaliseerd.

Tevens hebben wij, dankzij het contact met de Heimatverein Anholt in Anholt, prentjes uit het Duitse grensgebied.

Daarin zijn ook namen van Nederlanders te vinden.

Heb je bidprentjes in je bezit? Neem ze die dag mee, wij kunnen ze direct inscannen.


Bij de enthousiaste leden van deze groep kun je terecht voor vragen en  uitleg over genealogisch onderzoek.


De bidprentjes dag is  zondag 14 april 2019 van 11.00 tot 16.00 bij de OVGG,

DRU Cultuurfabriek (Portiers gebouw), Hutteweg 24 in Ulft. Toegang is

gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen    Hutteweg 24    7071 BV     Ulft    0315-745001    ovgg@ovgg.nl

GENEALOGIEDAG  (lees meer .....)  

Naar Genealogische gegevens en Geraadpleegde bronnen bij de artikelen over de familie CappettiGenealogie%28U%29.htmlCappetti.htmlshapeimage_11_link_0shapeimage_11_link_1