LIJST MET FAMIELIENAMEN

 

Lijst met Familienamen van de voormalige gemeente Gendringen en omstreken samengesteld door Egbert Koops en Peter Tadema.

De lijst is samengesteld van families (geslachten)  die omstreeks het jaar 1900 in de voormalige gemeente Gendringen woonden en waarvan minstens 4 generaties bekend zijn. Het moge duidelijk zijn dat kennis van de families ons kan helpen om te weten wie waar gewoond heeft in de laatste eeuwen in ons grondgebied.

Opmerkingen behorende bij de lijst:

Naam                                                                                                                                                       

Schrijfwijzen: De familie komt nu ook onder deze naam voor.  Voorbeelden:  In Ulft komt zowel van Aken voor, maar ook van Aaken.  Zo kennen we Hakvoorts en Hakfoorts.  Een lijst van vroegere schrijfwijzen heb ik niet opgenomen.  Dus niet Aelders, Ahlders, Alders, Alers enz. i.p.v. de nu gebruikte naam Aalders.

Woongebied: Ik ben uitgegaan van mijn directe omgeving veelal staat Oer daarom als eerste plaatsnaam. Daarnaast staat waar de familie vandaan kwam of waar de familie op datzelfde ogenblik woonde.  In enkele gevallen heb ik enkele exoten bv Emile Ratelband  met zijn Arnhem als eerste genoemd omdat die familie van oorsprong uit Megchelen komt.

Datum:   Ik heb hier de oudst genoemde volledige datum genoemd. Bij voorkeur een doop-, geboorte-, trouw- of overlijdensdatum ,aangeduid met de letters D G Tof  O. Het noemen van een jaartal  dat is afgeleid van de opgave van ouderdom bij overlijden heb ik vermeden, omdat er gemakkelijk fouten kunnen optreden.  Ook een vermeldingsdatum (bv gewerkt aan de brug bij Ulft) is niet aangegegeven.                       

Herkomst: De oudst vermelde plaats waar zich de oudst genoemde persoon zich bevindt of trouwt als er geen verdere gegevens zijn.

Generaties:  Minstens 4. Hoeft niet 4 generaties in onze streek gewoond te hebben.

Personen: Ik ben bij het maken van de stambomen uitgegaan van Parentelen. De nakomelingen zijn daarbij allemaal met dezelfde achternaam. Deze methode zorgt ervoor dat bij de geboorte van een kind van een ongehuwde moeder je toch verder kunt gaan met de stamboom kunt gaan zonder generatieverlies. Het werken met parentelen geeft een duidelijk overzicht en verspreidingsgebied van de families.

Ik  heb ook materiaal gekregen van medewerkers van de werkgroep die van hun familie een stamboom hebben gemaakt. Jan Tinnevelt heeft van de Megchelse families een stamboom gemaakt. Het is bij hem niet bij Megchelen gebleven, maar ook Netterden, Wals, Wieken en Milt werden meegenomen. Vincent Erinkveld werd door zijn studie van zijn familie ook geïnteresseerd in de andere families van Oer. Stef Hermsen werd door zijn onderzoek geïnteresseerd in Varsselder, terwijl Jan Hartjes daar ook zijn oorsprong  vond en nu de Voorstsestraat en omgeving bij zijn onderzoek betrekt.

Bij het maken van een stamboom kun je op verschillende manieren te werk gaan:

A.Een stamreeks.  Je neemt jezelf als eerste generatie . Je ouders worden de tweede generatie.   De grootouders van vaderskant worden  de derde generatie. Je volgt dan steeds de mannelijke lijn. Zijn er 11 generaties dan zijn er theoretisch 21 personen. Deze stamboom valt af omdat het niet het hele verspreidingsgebied van de familie weergeeft omdat je maar een rechte lijn hebt zonder vertakkingen.

B.Een genealogie. Je neemt het oudste echtpaar met dezelfde achternaam. Van dit echtpaar worden alle nakomelingen in zowel de mannelijke vrouwelijke lijn aangegeven. Je krijgt dus meestal een groot aantal personen. Deze methode valt af omdat het geheel door de vele namen dan vaak onoverzichtelijk wordt.

C.Een kwartierstaat . Je gaat uit van jezelf en je noemt jezelf nr 1. Je vader wordt 2 en je moeder noem je 3. De grootvader van vaders kant wordt 4 en de daarbij behorende grootmoeder is 5. De grootouders van moeders kant worden 6 en 7. Enz. enz. Dit noemen we een kwartierstaat . Bij deze benadering lopen ook de namen van de families door elkaar. Deze methode werd bij de adel veel gebruikt om hun “adelijkheid” aan te geven. Bij huis Bergh was deze methode aangeduid door een schilderijen presentatie. Deze schilderijen zijn door een brand verloren gegaan. Deze methode werd in de oorlog misbruikt om de niet-arische afstamming van een persoon aan te kunnen tonen.

D.Een parenteel. Je gaat uit van het oudste echtpaar met dezelfde achternaam. Van dit echtpaar worden alleen de nakomelingen via de mannelijke lijnen aangegeven. Dus niet de nakomelingen van de dochters, kleindochters. Het aantal nakomelingen zijn redelijk beperkt maar je krijgt toch een goed overzicht over het verspreidingsgebied en de herkomst van de familie.


Opmerkingen :  Deze stambomen (soms 25 jarig onderzoek) stellen we niet zonder meer beschikbaar.  Veelal zijn het geen complete genealogieën en we moeten doorgaan met ons werk.  Bij gelegenheid zullen we wel een stamreeks of een verkorte parenteel beschikbaar stellen. 

Wij helpen U graag wanneer U wilt beginnen met een stamboom of wanneer U vastzit met een plaatselijk probleem als U al een stamboom heeft. We kunnen dan de gegevens naast elkaar houden.

We hebben zo in 25 jaar al vele mensen kunnen helpen.

De lijst zal naar verwachting worden uitgebreid tot 1000 familienamen.

Lijst van families uit de voormalige gemeente Gendringen en OmstrekenFamilies_files/Lijst%20van%20families%20uit%20de%20voormalige%20gemeente%20Gendringen%20en%20Omstreken.docx.xlsxFamilies_files/Lijst%20met%20Familienamen%20van%20de%20voormalige%20gemeente%20Gendringen%20en%20omstreken%20samengesteld%20door%20Egbert%20Koops.docxshapeimage_1_link_0