OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Fotowerkgroep

Projecten

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen    Hutteweg 24    7071 BV     Ulft    0315-745001    ovgg@ovgg.nl

‘Dag van de Schoolfoto’ bij OVGG is een blijvertje


De fotowerkgroep van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen gaat opnieuw een  grote klassenfoto-expositie organiseren. Op zondag 21 januari 2018 zullen er in de eigen ruimte, genaamd de Sociëteijt, in de DRU-Cultuurfabriek ongetwijfeld weer heel veel belangstellenden aanwezig zijn om de foto’s te bekijken. Ieder jaar lijken het er meer te worden. Een aantal zal op zoek zijn naar foto’s van henzelf, familieleden of bekenden. Doorgaans helpen de liefhebbers van de oude schoolfoto’s de fotowerkgroep door de namenlijsten aan te vullen. In mappen zullen foto’s met namenlijsten ter inzage liggen. Voor zover mogelijk zijn de namen van de personen al ingevuld, maar nog lang niet iedereen die op de foto’s staat afgedrukt, is bekend.

De geëxposeerde foto’s zijn van kleuter-, lagere-, en basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs van alle kerkdorpen uit de voormalige gemeente Gendringen. De voormalige Ulftse basisscholen De Dobbelsteen en Antoniusschool en de start van De Oersprong zullen deze dag centraal staan. Daarnaast zal er veel toegezonden materiaal te zien zijn. Hopelijk brengen de fotoliefhebbers ook hun eigen foto’s mee, zodat we ze kunnen scannen. Op die manier kunnen we de collectie verder uitbreiden. U mag uw eigen foto, al dan niet met bijbehorende lijst met namen, nadat deze is gescand, weer mee naar huis nemen. De expositie is zodanig ingericht dat veel bezoekers tegelijkertijd de mappen kunnen inzien en namenlijsten kunnen aanvullen. Op een groot scherm zal een deel van de collectie uit het OVGG-fotoarchief getoond worden.

Wens van de fotowerkgroep: foto’s van De Oersprong heeft de fotowerkgroep nog nauwelijks. We brengt die mee. De schoolgaande jeugd, al dan niet met hun (groot-) ouders???

Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.Project Straatnamen van Ulft

Ook de namen van straten leveren hoofdbrekens op. Enkele straten kregen een andere naam. Sommige straten zijn vaker van naam veranderd. Waar komt de naam ‘Keijenborg’ vandaan??? Heggenseveld???

De kerkstraat heeft nog een kerk; het adres is weliswaar J.F. Kennedyplein.

De Schoolstraat is een school armer, de Ketelstraat mist de ketel en de Hutteweg mist zijn vertrouwde Olde Hut.

Hoe lang was vroeger de Singel. De huidige Singel is nog een fractie van de oorspronkelijke lengte.

OVGG brengt verleden Varsselder in beeldWoensdag 13 maart zal de fotowerkgroep van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen in het Dorpshuus in Varsselder een groot aantal foto’s van dit dorp laten zien uit lang vervlogen tijden. Ook de buurtschap Veldhunten zal deze avond niet ontbreken. Honderden foto’s zijn gehaald uit archieven en familiealbums. De voorbereiding van deze presentatie met de titel ‘Van Vredegoor töt de Huntense boom’ heeft meer dan een jaar in beslag genomen. Oude winkels, verenigingsgebouwen, boerderijen, cafés, familiefoto’s en plaatjes van diverse verenigingen zullen tot veel gespreksstof leiden.

Het netwerk van wegen is enorm veranderd; de Berghseweg en Oude IJsselweg waren er nog niet. Om van Ulft in Azewijn te komen diende je de hele Hoofdstraat van Varsselder te nemen! Voor de wat minder jeugdigen een feest der herkenning, door de jongere generatie zal nog lang worden gesproken met de oudere inwoners en om uitleg worden gevraagd. Die reacties kent de fotowerkgroep van eerdere presentaties in andere kerkdorpen in de voormalige gemeente Gendringen.

Enkele inwoners van Varsselder en leden van de fotowerkgroep zullen de foto’s van commentaar voorzien, uiteraard met de nodige anekdotes.

Om op deze avond een zitplaats te hebben worden er in het Dorpshuus vanaf woensdag 27 februari tijdens de reguliere openingstijden de gratis kaartjes uitgegeven. Reserveren is niet mogelijk.

De zaal is open om 19.00 uur en de aanvang van de presentatie is om 19.30 uur. Na afloop kunnen er dvd’s worden besteld van deze maar ook van vorige presentaties. Toegang is gratis, uiteraard is een vrije gift zeer welkom. Zie ook: www.ovgg.nl