HUIS VAN KERKMEESTER GEERTS

 

Frederik ter Snee,  zoon van Jan uit Voorst of Anholt en weduwnaar van Hendrikske van Cleef trouwt op 10 juni 1742 met Anneken Beyer. Hun zoon (Gerrit) Jan wordt 16 april 1743 in Oer geboren. Op 2 april 1758 sterft hun enige dochter die op 2 februari 1748 geboren is.

Zoon (Gerrit) Jan ter Snee treedt op 2 april 1786 in het huwelijk met (Hendrika) Geertruida te Kaat. Jan ter Snee heeft een boerderij en sterft op 14 april 1814. Geertruida te Kaat overleed op 31 mei 1838 op dit adres. Ze was toen 84 jaar.

Op 22 december 1791 is er een zoon geboren, weer een Frederik. Frederik ter Snee wordt hoofd van het gezin, blijft ongehuwd en overlijdt op 29 maart 1864 op dit huis. Wesselina ter Snee, oud 54 jaar en overleden op 16 november 1846 woont in de periode 1840-1850 ook op dit adres. Frederika ter Snee (*4-5-1786) krijgt een kind van Gerardus Johannes van Vorden op 22 juni 1814, maar trouwt in 1819 met Jacobus Goosen. Zij gaat in Ulft wonen en komt tenslotte in het armenhuis van Ulft . De zoon van Frederika met de naam Gerrit Jan ter Snee is naar Megchelen vertrokken.

Op 16 juni 1849 verscheen voor notaris Jacob Kolfschoten, notaris te Gendringen: Frederik ter Snee, landman, wonende te Oer, die verklaarde af te staan en in volkomen eigendom met dadelijk bezit en genot over, aan Hendrik Nijland, radmaker, wonende te Azewijn en aan diens erven of rechthebbenden, alle onroerende en roerende goederen die hij bezat. In ruil hiervoor moet Hendrik Nijland , Frederik ter Snee, levenslang in huis nemen, van behoorlijke kost en drank, vuur, kleding, voorzien, met inbegrip van stoppen en wassen.

In geval van ziekte moet Frederik liefdevol verzorgd worden en van de verlangde genees- en heelkundige bediending worden voorzien, en alles kosteloos en Frederik het bestuur en het beheer van de huishouding te laten, in zo verre en tot zo lang hij dit zal goedvinden te voeren en bij het neerleggen daarvan Frederik een zakgeld van twintig cent uit te keren.

De boerderij bestond in 1849 uit de navolgende percelen : C 369, bouwland, groot 55 roeden,30 ellen, C374, bouwland, groot 21 roeden, 20 ellen, C379, groot 1 bunder, 5 roeden, 80 ellen, C381,bouwland, groot 12 roeden, 90 ellen, C383, groot 17 roeden, 90 ellen, C491, bouwland, groot 52 roeden, 60 ellen en C378, huis en erf, groot 3 roeden, 40 ellen. Frederik ter Snee overleed op 29 maart 1864 op de boerderij. Rond 1855 is Hendrik Nijland (*28-12-1820 Bergh - +25-6-1901), timmerman en radmaker, de volgende bewoner. Hij komt van no 62 waar hij een nieuw huis gebouwd heeft waar eerst de familie Peters en later de familie Kock kwam wonen.

Hendrik Nijland is op 26 mei 1850 eerst gehuwd met Wilhelmina Rijntjes. Zij is al overleden op 28 april 1851. Hendrik heeft ook Christina Schut(*1806 - +12-1-1870), waar hij zijn tweede huwelijk mee sloot, overleefd. Een nicht van Christina namelijk Catharina Schut woont ook hier en ze vertrekt op 2 augustus 1870 naar Wisch. Een half jaar na de dood van Christina Schut trouwt hij met Elisabeth Weijman die overleed op 28 april 1887 op dit huis. Uit dit huwelijk werd op 3 maart 1887 een zoon geboren namelijk Johannes Engelbertus Nijland. Deze overleed op 13 oktober 1885.

Wilhelmus Geerts (*30-11-1862 Wijnbergen - +22-1-1941), arbeider en landbouwer,  is de volgende bewoner en vestigt zich op 15 juli 1892 op dit huis.

Wilhelmus Geerts is op 15 juli 1892 gehuwd met Willemina Bultink (*30-11-1862) uit Bergh. Zij is eerst meid geweest bij Hendrik Nijland. Ook het huwelijk Geerts-Bultink is kinderloos. Wilhelmus Geerts wordt kerkmeester van de nieuwe parochie in Oer die in 1914 gesticht is, omdat pastoor De Vries grote belangstelling heeft voor kinderloze echtparen en dit ging niet om de zielenheil maar om de God met Ons. Het huis wordt verkocht aan buurman Stapelbroek en wordt dan verhuurd aan twee gezinnen. Peter Heebinck woont hier na de oorlog met zijn vrouw Gerritsen. Zij woonden eerder bij het kerkhof. Het gezin Bernard Heutink woont er tot zijn vrouw Johanna Francisca Jansen in 1950 sterft. Het gezin valt uit elkaar, maar Bernard hertrouwt en bouwt een nieuw huis aan de Kuyperstraat. Verder woont hier ook Jan Gerritsen gehuwd met Megens. De familie Bart Aalders Gerritsen heeft hier vanaf 1956 gewoond aan de linkerzijde in het voorhuis en na een jaar is dit gezin vertrokken naar de Kanunnik  De Vriesstraat. Ze moesten een hoge brandverzekeringspremie betalen vanwege het rieten dak. Aan de rechterkant in het voorhuis woonde de familie Eijmers. Het huis was toen al in slechte staat; er stond schimmel op de muren. In de jaren zestig van de twintigste eeuw is het huis afgebrand bij een brandweeroefening. Het voorhuis is gebouwd rond 1840 en half rietgedekt. Er is sprake van de meest oostelijke Liemerse woning met riet. Het achterhuis heeft kenmerken uit de 18e eeuw met een onderschoer. Achter het huis stonden wat landbouwmachines en karren en een berg van familie Stapelbroek. De grond behorende bij het huis lag niet voor het huis maar meer op de Bolanden. Zie kaartje.

Bronnen: gemeentearchief Gendringen (Ecal), notariële archieven Gendringen, onderzoek Egbert Koops, inlichtingen Mevr. Aalders-Gerritsen.

Rechts: de boerderij van Geerts met op de voorgrond de familie Stapelbroek. Er worden aardappelen ‘gelezen’ op de Bolanden (zie kaartje hieronder). Het huis van Stapelbroek (links op de foto) heeft al een nieuw voorhuis. Deze foto is gemaakt eind jaren ‘50.

Foto: Stichting Historisch boerderij Onderzoek.


Kaart uit ca. 1830. Linksboven: De Ettense Dijk, nu de Ettenseweg. Gestippelde lijn op het kaartje is de huidige Schoolstraat. Dit was de weg van Varsselder naar het Melkvonder. Een gedeelte van die weg liep dus door de IJsselweide. Te zien is een schutschot ter hoogte van Berendschot (later te Pas). Hier werd het vee opgevangen en eventueel gemerkt.

Dwarsstreep onder het midden: Oerseweg overgaand in Hogeweg.

Het huis van ter Snee is het huis precies in het midden van de kaart. De voorgevel is op het zuiden gericht. De stenen van de voorgevel waren bij een te lage temperatuur gebakken. De pannen zijn blauwe oud-Hollandse. Ze zijn dus gesmoord.

Linksboven is het noorden.

 

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen