OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Docu- en infocentrum

Werkgroep Documentatie en Informatie

De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen, bewaren, beheren en rubriceren van historische uitgaven, fotomateriaal en overige gegevens.

Een onderdeel van het beheer bestaat uit het digitaliseren van al deze beschikbare informatie ten einde de toegankelijkheid te optimaliseren.

Na aanschaf van een nieuw computersysteem in 2009 wordt hieraan met volle kracht verder gewerkt.

De OVGG heeft in de jaren van haar bestaan al een uitgebreide bibliotheek en een verzameling van historisch materiaal opgebouwd.

Het betreffende materiaal bestaat o.a. uit foto’s, boeken, tijdschriften, verenigingsbladen, krantenartikelen, affiches, brochures, documenten enz.

Dit alles kan worden gebruikt voor exposities, lezingen, scripties en diverse soorten van onderzoek.

Om een indruk te geven van de diversiteit betreffende de verschillende gearchiveerde onderwerpen hierbij een beknopt overzicht.

Foto’s, analoog en digitaal verwerkt, met afbeeldingen van allerlei voorkomende situaties en momentopnamen uit het gebied van de voormalige gemeente Gendringen waarvan een aantal dateert uit het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw.

Boeken met als onderwerp architectuur, biografie, streekgeschiedenis, dialect, industrie, kerkgeschiedenis, monumenten, genealogie enz.

Verenigingsbladen van zusterverenigingen uit onze directe omgeving zoals ADW, Old Sillevold, Old Ni-js Bergh, Old Senders Ni-js Zevenaar en Oaver Diem en natuurlijk de volledige index van ons blad De Ganzeveer.

Tijdschriften van streekarchiefdiensten en het Gelders Erfgoed, bladen zoals het

Megchels Ni-js, de Treffer uit Etten en personeelsbladen van Atag, DRU en overige instellingen.

Archiefstukken met benoemde onderwerpen zoals de DRU, de Culturele Kring, de politiek en nog veel meer.

Artikelen uit verschillende plaatselijke en regionale kranten. Uit deze kranten zijn en worden artikelen verzameld die op enigerlei wijze betrekking hebben op het plaatselijke gebeuren.

Dit en nog veel meer wordt op een overzichtelijke manier bewaard in ons archief op 4e etage van de DRU Cultuurfabriek.

Teneinde een ieder de gelegenheid te geven informatie te verkrijgen als wel in te brengen, is de werkgroep op iedere maandag, dinsdag en woensdag morgen van 9.30 -12.00 uur aanwezig.

Tevens bestaat de mogelijkheid om informatie op te vragen per e-mail, docuinfo@ovgg.nl

en door middel van het maken van een afspraak.

Als iemand geïnteresseerd is om ons te willen helpen met het digitaal verwerken van diverse gegevens, dan is men van harte welkom.

Uit bovenstaande blijkt wel dat wij bij de Afdeling Documentatie en informatie een grote hoeveelheid aan informatie in diverse vormen en op verschillende manieren beheren.

Om u door middel van onze website kennis te laten maken met deze informatie zijn we begonnen met het digitaliseren van enkele stukken. 

Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk ons eigen lijfblad De Ganzeveer.

Het eerste nummer uit 1983 is nu op deze manier te bekijken.

Tevens hebben we de index en korte omschrijving van de onderwerpen van de Ganzeveer 1 t/m 60 toegevoegd.

In de toekomst zullen we op deze wijze meer van onze informatie laten zien.     

Leden:

Wim Aalders

Erna van Aken

André van Eekeren

Ed Erinkveld

Vincent Erinkveld

Theo Gerritsen

Wil Gootink

Nico Hendrixen

André Janssen

Joop Keurentjes

Henny Overbeek

Jan TinneveltIndex   Boeken