OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Informatie

Algemene informatie


Onze doelstelling: het beoefenen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Gendringen in de ruimste zin en het wekken van belangstelling daarvoor in brede kring.

De Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (ca 900 leden!) probeert, met de kennis van het verleden, iedereen te betrekken bij de historie van onze omgeving.

Door de werkgroepen worden er activiteiten georganiseerd voor leden, maar ook voor

niet-leden. Bekend zijn de lezingen, foto-exposities, rondleidingen, winterkostmiddag,

bus-excursies en midwinterhoorn- wandeling, enz. Bijzonder was de expositie ‘IJzer in de regio’.

De OVGG biedt ook ondersteuning bij activiteiten van derden. Zo wordt regelmatig samengewerkt met zusterverenigingen en plaatselijke belangenverenigingen.

De Ganzeveer is een uitgave van met bijzondere artikelen die betrekking hebben op het verleden. Daar is bijgevoegd het Contactbericht waarin het activiteitenrooster en verenigingsnieuws wordt weergegeven.