OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

PR/Website/Begunstigers

Leden:Ad van Aalst

Ton Lukassen

Henny Overbeek


E-mail:

website@ovgg.nl

PR = Public Relations, het gaat over de wijze waarop we ons als Oudheidkundige Vereniging naar de buitenwereld presenteren.

Daarvoor zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden te bedenken, zoals het uitgeven van ons lijfblad “De Ganzeveer”, het houden van lezingen, het aanbieden van boeken die door sommige leden zijn vervaardigd. Daarbij komen het houden van verschillende activiteiten zoals ze door de activiteitenwerkgroep georganiseerd zijn.De werkgroep website houdt zich bezig met het ontwerp en onderhoud van de website.

De groep zorgt ervoor dat de site up-to-date blijft.

De werkgroepen van de OVGG dienen zelf aan te geven wanneer  teksten geplaatst/verwijderd kunnen worden.

Teksten, foto’s en illustraties die door de werkgroepen worden aangeleverd, worden gecontroleerd en geplaatst. Indeling van de webpagina’s, kolombreedte, kleurstelling, lettertype e.d. staan vast.

Bij activiteiten die in het activiteitenrooster worden vermeld, kan ook een verwijzing  naar de pagina van de betreffende werkgroep worden gemaakt, zodat daar aanvullende informatie kan worden vermeld. De verslagen en foto’s van activiteiten worden ook bij die werkgroep geplaatst.